Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Zabka

Žabky

Kto?

Táto skupina je určená pre deti vo veku od 4-6 rokov s rôznou úrovňou znalosti slovenčiny, ktoré začali povinnú školskú dochádzku vo Veľkej Británii : Reception / Year1.

Prečo?

Cieľom je rozšírenie slovnej zásoby a rozvíjanie komunikácie v slovenskom jazyku hravými aktivitami ako aj formou piesní, riekaniek, pohybových hier, tanca a výtvarnej výchovy a oboznamovanie sa so slovenskou abecedou.

Ako?

Krúžok bude vedený v prvej polovici kvalifikovanou slovenskou učiteľkou a jeho hlavným zameraním bude výučba slovenského jazyka. Druhá polovica krúžku bude spojená s Lienkami a jej obsahovou náplňou budú aktivity ako:

- Spievanky
- Rozpravkový koberček
- Tancuj, tancuj, vykrúcaj
- Kino…

Učiteľka žabka

Kristínka

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player