Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Vcielka

Včielky

Kto?

Táto skupina je určená pre deti vo veku od 6-8 rokov s rôznou znalosťou slovenčiny

Prečo?

Cieľom je rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie motivácie a sebaistoty komunikovať v slovenskom jazyku a získanie znalostí o Slovensku, slovenských tradíciách a reáliách.

Ako?

Krúžok bude vedený kvalifikovanou slovenskou učiteľkou a jeho obsahovou náplňou budú:

- Slovenský jazyk
- Výtvarná výchova/ vlastiveda/ prvouka ...

Pani učiteľka včielka

Slávka

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player