Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Triedy

Lienka
Zabka
Vcielka
Sovicka

Učebný plán na školský rok 2018-2019:

- Škôlkári s rodičmi (vek 3-4 rokov) max. 10 detí

- Školopovinní (vek 4-6 rokov) max. 10 detí

- Začiatočníci/Pokročilí (vek 6-8 rokov) max. 10 detí

- Začiatočníci/Pokročilí (vek 8-10 rokov) max. 10 detí

Stiahni

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player