Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Sovicka

Sovičky

Kto?

Táto skupina je určená pre deti vo veku od 8-10 rokov s rôznou znalosťou slovenčiny

Prečo?

Cieľom je budovanie slovnej zásoby, zlepšenie komunikácie, čítanie v slovenskom jazyku a získanie znalostí o Slovensku, slovenských tradíciách a reáliách.

Ako?

Krúžok je vedený vysokoškolsky kvalifikovanou slovenskou učiteľkou a jeho obsahovou náplňou budú:

- Slovenský jazyk
- Výtvarná výchova/ vlastiveda/ prvouka ...

Učiteľka sovička

Blažena

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player