Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Slovenskí rodičia v Berkshire

Školáčik je organizovaný skupinou slovenských rodičov, ktorí sa rozhodli sformalizovať a vytvoriť neziskové dobrovoľné združenie "Slovenskí rodičia v Berkshire". Našim cieľom je organizovanie aktivít podporujúcich osvojenie si slovenského jazyka a získania znalostí o slovenskej kultúre, národných tradíciach a zvykoch prdeti žijúce v Berkshire a blízkom okolí.

Členmi nášho združenia sú rodičia Školáčikov, ktorí dobrovolne venujú našej činnosti svoj voľný čas a schopnosti bez nároku na odmenu. ĎAKUJEME mamičky a ockovia!

Okrem iného, jednou z našich neustálych úloh je zaobstarávanie finančných prostriedkov nevyhnutných na fungovanie Školáčika a jeho neustále zlepšovanie. Školáčik je financovaný z viacerých zdrojov: rodičovských poplatkov, darov, sponzorských príspevkov, zbierkových podujatí a od roku 2012 sme po prvý-krát získali aj finančnú podporu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Naše združenie je vedené výborom, ktorého súčasnými členmi sú:

Lenka Torok                    predsedníčka
Marcelka Benková           riaditeľka
Helena Thornley             sekretár
Andrea Edwards             pokladník

Výpomoc rodičov počas stretnutí Školáčika

Keďže Školáčika organizujeme svojpomocne a bezplatne, prosíme rodičov našich žiačikov o výpomoc počas stretnutí v kuchyni....s nákupom, prípravou občerstvenia pre deti a kávičky pre rodičov/učiteľov, a takisto pri príprave a uprataní prenajatých priestorov.

Vopred všetkým ďakujeme!

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player