Skolacik
Skolacik nazov

info@skolacik.org.uk

Lienka

Lienky

Kto?

Táto skupina je určená pre deti vo veku od 3-4 rokov s rôznou úrovňou znalosti slovenčiny a pre ich slovenských rodičov. Tieto deti ešte nezačali povinnú školskú dochádzku vo Veľkej Británii.

Prečo?

Cieľom je rozšírenie slovnej zásoby a rozvíjanie komunikácie v slovenskom jazyku formou piesní, riekaniek, pohybových hier, tanca a výtvarnej výchovy

Ako?

Na hodine majú deti možnosť aktívne komunikovať v rodnej reči počas rôznych aktivít a hier, kde budú k dispozícii materiály podporujúce tvorivú činnosť, pozornosť atď. Druhá polovica krúžku bude spojená so Žabkami a jej obsahovou náplňou budú aktivity ako:

- Spievanky
- Rozpravkový koberček
- Tancuj, tancuj, vykrúcaj
- Kino…

Učiteľka Lienka

Marcelka

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player